IP CCTV Çözümleri

IP CCTV Çözümleri

Büyük yapılarda, işletmelerde,kampüslerde ihtiyaç duyulan kamera adedi çoğu zaman yüzlerle ifade edilmektedir. Bu kadar büyük sistemlerde IP CCTV sisteminin baştan kontrollü ve amaca uygun tasarlanması sistemin başarılı olmasındaki birinci etkendir. IP CCTV sistemleri son yıllarda hızla gelişmekle birlikte henüz tam olarak bir standarta oturmuş değildir. IP’ye geçiş standartlaşma çalışmalarına hız verse de henüz bu istenilen düzeyde değildir. Şu anda üreticiler tarafından kabul görmüş ve yaygın olarak uygulanan standart ONVIF (Open Network Video Interface Forum, www.onvif.org)’dir. Öncelikle

tasarlanacak sistemin standartları sağlıyor olması ilerde yapılacabilecek değişikliklerde, eklemelerde işletmelere büyük kolaylık sağlayacaktır. Kamera, kayıt ve izleme sistemleri olacak şekilde 3 parçaya ayırabileceğimiz CCTV sistemlerinin en önemli parçası kayıt sistemleridir. Bir yerde gerçekleşek olan kavga, kaza, hırsızlık gibi vakalarda operatörlerin olayı gerçekleştiği anda yakalaması, yüzlerce kameranın olduğu bir sistemde oldukça zordur. Çoğunlukla birolay güvenlik ekiplerine rapor edilir ve olayın gerçekleştiği yerdeki kayıtlı kamera görüntüleri incelenmeye başlanır. Bundan dolayıdır ki sistemin en önemli parçalarından biri kayıpsız, erişilebilir ve kolay yönetilebilir bir kayıt sistemidir.Özellikle değişik çözünürlüklerde yüzlerce kameranın olduğu bir sistemde kayıt edilecek data miktarı çok büyüktür ve tasarlanan kayıt sisteminin bu yükü kaldırabilecek seviyede olması sistemin

başarılı ve sorunsuz çalışması için en büyük etkendir.

Özellikle alışveriş merkezi, rezidans ve ofis gibi komplekslerde kolay yönetilebilen sistemlerin seçilmesi sistemin idame ettirilebilmesi için önemli etkendir. Çünkü

büyük IP CCTV sistemlerinin ve onların üzerinde çalıştığı ağ’ların yönetilebilmesi için profesyonel Bilgi İşlem bölümlerine ihtiyaç vardır ve bu tip büyük yapılarda

gördüğümüz Bilgi İşlem bölümlerinin çok profesyonelleşmediğidir. Bundan dolayı seçilecek CCTV sisteminin kolay yönetilebilir olması hem işletme maliyetleri açısından hem de sistemin sürekliliği açısından önemlidir.

Kablosuz Outdoor Uygulamaları günümüzde artık IP kamera sistemleri ve kapalı devre kamera sistemlerinde özel uygulamalarla görüntü aktarımına ilişkin problemleri çözmemize yardımcı olmaktadır. 

Kablolamanın mümkün olmadığı, görüntü aktarılacak mesafenin fazla olduğu, kısa süreli çözümler istenilen yerlerde kablosuz görüntü aktarımı tercih edilmektedir. 

OLT bitirmiş olduğu projelerle bu alanda kendini kanıtlamış Türkiye'deki firmalardan biridir.