IP CCTV Çözümleri

Büyük yapılarda, işletmelerde,kampüslerde ihtiyaç duyulan kamera adedi çoğu zaman yüzlerle ifade edilmektedir. Bu kadar büyük sistemlerde IP CCTV sisteminin baştan kontrollü ve amaca uygun tasarlanması sistemin başarılı olmasındaki birinci etkendir. IP CCTV sistemleri son yıllarda hızla gelişmekle birlikte henüz tam olarak bir standarta oturmuş değildir. IP’ye geçiş standartlaşma çalışmalarına hız verse de henüz bu istenilen düzeyde değildir. Şu anda üreticiler tarafından kabul görmüş ve yaygın olarak uygulanan standart ONVIF (Open Network Video Interface Forum, www.onvif.org)’dir. Öncelikle tasarlanacak sistemin standartları sağlıyor olması ilerde yapılacabilecek değişikliklerde, eklemelerde işletmelere büyük kolaylık sağlayacaktır. Kamera, kayıt ve izleme sistemleri olacak şekilde 3 parçaya ayırabileceğimiz CCTV sistemlerinin en önemli parçası kayıt sistemleridir. Bir yerde gerçekleşek olan kavga, kaza, hırsızlık gibi vakalarda operatörlerin olayı gerçekleştiği anda yakalaması, yüzlerce kameranın olduğu bir sistemde oldukça zordur. Çoğunlukla birolay güvenlik ekiplerine rapor edilir ve olayın gerçekleştiği yerdeki kayıtlı kamera görüntüleri incelenmeye başlanır. Bundan dolayıdır ki sistemin en önemli parçalarından biri kayıpsız, erişilebilir ve kolay yönetilebilir bir kayıt sistemidir.Özellikle değişik çözünürlüklerde yüzlerce kameranın olduğu bir sistemde kayıt edilecek data miktarı çok büyüktür ve tasarlanan kayıt sisteminin bu yükü kaldırabilecek seviyede olması sistemin başarılı ve sorunsuz çalışması için en büyük etkendir.

Özellikle alışveriş merkezi, rezidans ve ofis gibi komplekslerde kolay yönetilebilen sistemlerin seçilmesi sistemin idame ettirilebilmesi için önemli etkendir. Çünkü büyük IP CCTV sistemlerinin ve onların üzerinde çalıştığı ağ’ların yönetilebilmesi için profesyonel Bilgi İşlem bölümlerine ihtiyaç vardır ve bu tip büyük yapılarda gördüğümüz Bilgi İşlem bölümlerinin çok profesyonelleşmediğidir. Bundan dolayı seçilecek CCTV sisteminin kolay yönetilebilir olması hem işletme maliyetleri açısından hem de sistemin sürekliliği açısından önemlidir. Kablosuz Outdoor Uygulamaları günümüzde artık IP kamera sistemleri ve kapalı devre kamera sistemlerinde özel uygulamalarla görüntü aktarımına ilişkin problemleri çözmemize yardımcı olmaktadır. Kablolamanın mümkün olmadığı, görüntü aktarılacak mesafenin fazla olduğu, kısa süreli çözümler istenilen yerlerde kablosuz görüntü aktarımı tercih edilmektedir.

OLT bitirmiş olduğu projelerle bu alanda kendini kanıtlamış Türkiye'deki firmalardan biridir.

Yangın Algılama ve Söndürme Çözümleri

Yangın algılama ve alarm sistemleri her türlü yapı, bina, tesis ve işletmelerde çıkabilecek yangınları daha başlangıç aşamasında tespit etmek, binada yaşayanları bu durumdan haberdar etmek, gerekli güvenlik birimlerine ve itfaiyeye haber vermek amacıyla kurulan hem can hem de mal korumaya yönelik sistemlerdir. Bütün güvenlik sistemleri önemli olmasına rağmen yangının bir binaya ve yaşayanlarına verebileceği zararlar düşünüldüğünde yangın algılamanın gerekliliği daha net anlaşılabilir.

Yangın algılama sistemleri, yürürlükteki yangından korunma yönetmeliklerine ve ilgili standartlara uygun olarak tasarlanmaktadır. Binalarda farklı ihtiyaçlara cevap verebilecek çok çeşitli uygulamalar yapılabilmektedir. Günümüzdeki teknolojik yapılaşmada yüksek binalar, fabrikalar, iş merkezleri, hastaneler ve insanların yoğun olarak bulunduğu binalarda yangın algılama sistemleri ile diğer güvenlik ve kontrol sistemleri arasında entegrasyon ihtiyacı ve seviyesi her geçen gün artmaktadır.

Acil Anons ve Seslendirme Çözümleri

Seslendirme ve acil anons sistemleri, binalarda müzik yayını ve acil durumlarda insanların tahliyesi için kullanılırlar.

Müzik yayınında amaç insanların bulunduğu hacimlerde hoş bir ambians sağlamak iken, acil anonsta amaç insanların güvenli bir şekilde ortamdan tahliye edilmesini sağlamaktır.

Sistemlerin kurulacağı yerlerin büyüklüğü, zon sayısı, hacimlerin akustik yapısı ve istekler sistemin yapısını belirlemektedir. Tek zondan, yüzlerce zona, tek anons noktasından yüzlerce anons noktasına kadar farklı büyüklükte sistemlerin tesis edilmesi mümkündür.

Acil anons sistemlerinin “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” gereğince 200 yataktan fazla kapasiteli tüm otellerde, 5000 m2’den büyük yapı inşaat alanı olan veya kullanıcı sayısı 1000 kişiyi aşan tüm yapılarda ve yüksekliği 51.5 m’yi geçen tüm binalarda kullanılması mecburidir.

Kurulan sistemler, yangın algılama ve alarm, havaalanlarında kullanılan uçuş bilgi sistemleri gibi sistemlerle entegre olarak çalışabilmekte, otomatik anonslar ve bilgilendirme mesajları önceden programlanarak sisteme verilebilmektedir.

Seslendirme sistemlerinde amaç sadece müzik yayını ve anons yapılabilmesini sağlamak değil, yayının anlaşılabilir, güvenli ve sürekli olmasını da sağlamaktır.

Tesis ettiğimiz sistemlerde, tüm uluslararası güvenlik standartlarını sağlamanın yanı sıra, basit bir analog sistemden çok fonksiyonel dijital sistemlere kadar geniş bir ürün portföyüne sahip olmanın avantajlarını da müşterilerimize sunmaktayız.

Hırsız Alarm Çözümleri

OLT Hırsız Alarmı Güvenlik Sistemleri, kablolu veya kablosuz olarak kurulabilir. Kurulumu, OLT'nin tecrübeli yetkili satıcıları ve servisleri yapar. İsteğe bağlı olarak Alarm İzleme ve Kontrol Merkezi 7/24 güvenliğinizi takip eder.

Kartlı Geçiş-Access Control Çözümleri